1

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Tokio Good Health อันดับ 1 ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

โตเกียวมารีน (โตเกียวกู๊ดเฮลธ์ Tokio Good Health)

คลอบคลุม IPD และ OPD พร้อมค่าวัคซีน และค่าตรวจสุขภาพประจำปี ยกระดับให้คุณอุ่นใจ ไร้กังวล

(โรคร้ายแรงเพิ่มวงเงินค่ารักษา 2 เท่าทันที)

ตารางเบี้ย-ประกันเมาจ่าย-โตเกียวมารีน
B1
B2
วงเงินOPD

ยกระดับความคุ้มครองพิเศษ

โรคร้ายแรง 18 โรค ที่เราเพิ่มวงเงินรักษาให้ 2 เท่า

(ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย โตเกียวมารีน (โตเกียว กู๊ด เฮลธ์ Tokio Good Health)

หมายเหตุ : โปรดศึกษานิยามโรคร้ายแรง โดยละเอียดจากกรมธรรม์ (ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย โตเกียวมารีน) โตเกียว กู๊ด เฮลธ์ Tokio Good Health

สอบถามข้อมูล ขอคำปรึกษาฟรี

เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อแบบประกันที่เหมาะสมและดีที่สุด สำหรับคุณ