แบนเนอร์ประกันอุบัติเหตุ PA Care

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Care

คุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ เตรียมพร้อม อุ่นใจ

ปิดจบหน้าสะสมทรัพย์
PA PRESTIGE CARE

ขั้นอาชีพ 1-2 ความคุ้มครอง (บาท)

อายุ 16 - 65 ปี
PA6000PA10900PA13500PA16500PA19500PA33000
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ"1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,00010,000,000
2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจาก"
2.1 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย500,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
2.2 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์500,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
2.3 การแข่งกีฬาอันตราย1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,00010,000,000
2.4 การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อ ความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,00010,000,000
2.5 การก่อการร้าย1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,00010,000,000
3 ผลประโยชน์ทพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ชดเชยรายสัปดาห์1,0002,0003,0004,0005,0006,000
4 ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง100,000120,000130,000140,000150,000250,000
5 อุบัติเหตุสาธารณะ1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,00010,000,000
6. คำใช้จ่ายทันตกรรมจากอุบัติเหตุ1,0002,0003,0004,0005,0006,000
Plus 1 กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน100,000120,000130,000140,000150,000250,000
Plus 2 ชดเซยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล1,0002,0002,0003,0003,0005,000

*การจ่ายผลประโยชน์สำหรับความคุ้มครองข้อ 1. และข้อ 2. บริษัทจะจ่ายเพียงข้อใดข้อหนึ่งแล้วแต่กรณี

อายุรับประกันภัยอัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท)
BASEอายุ 16 - 65 ปี

อายุ 66 - 70 ปี (สำหรับปีต่ออายุเท่านั้น)

อายุ 71 - 75 ปี (สำหรับปีต่ออายุเท่านั้น)

6,000

8,700

10,500

10,900

15,805

19,075

13,500

19,575

23,625

16,500

23,925

28,875

19,500

28,275

34,125

33,000

47,850

57,750

Plus 1อายุ 16 - 65 ปี

อายุ 66 - 70 ปี (สำหรับปีต่ออายุเท่านั้น)

อายุ 71 - 75 ปี (สำหรับปีต่ออายุเท่านั้น)

1,000

1,450

1,750

1,200

1,740

2,100

1,300

1,885

2,275

1,400

2,030

2,450

1,500

2,175

2,625

2,500

3,625

4,375

Plus 2อายุ 16 - 65 ปี

อายุ 66 - 70 ปี (สำหรับปีต่ออายุเท่านั้น)

อายุ 71 - 75 ปี (สำหรับปีต่ออายุเท่านั้น)

600

870

1,050

600

870

1,050

900

1,350

1,575

900

1,350

1,575

900

1,350

1,575

1,500

2,175

2,625

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระผ่านตัวแทนของบริษัท โดย

ㆍเงินสด หรือสั่งจ่ายเช็ดขีดคร่อมในนาม "บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)" และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ"

ㆍอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โมบายแอปพลิเคชั่น เอทีเอ็ม หรือ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

ㆍบัตรเครดิต โดยคำธรรมเนียมบัตรเครดิตจะขึ้นอยู่กับประกาศของทางบริษัท

หมายเหตุ

ㆍ1. ข้อยกเว้นที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

-การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้

- การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

- ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

2. เมื่อมีการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทน โปรดขอใบรับเงินชั่วคราวทุกครั้ง

สอบถามข้อมูล ขอคำปรึกษาฟรี

เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อแบบประกันที่เหมาะสมและดีที่สุด สำหรับคุณ